Thi công trạm biến áp - ống làm mát
Thi công trạm biến áp - ống làm mát

Nhà máy thép Fuco

Thi công tháp nước 30M hệ thống ống khí điều khiển
Thi công tháp nước 30M hệ thống ống khí điều khiển

Nhà máy thép Fuco

Thi công ống thủy lực - ống cao áp
Thi công ống thủy lực - ống cao áp

Nhà máy thép Fuco

Thi công ống ngầm công nghệ
Thi công ống ngầm công nghệ

Nhà máy điện Kraft Vina

Thi công ống khí - bảo ôn cách nhiệt
Thi công ống khí - bảo ôn cách nhiệt

Công ty cổ phần Bình Dương

Thi công ống cao áp
Thi công ống cao áp

Nhà máy điện Kraft Vina

Thi công hệ thống Silo tháp sấy 500M3
Thi công hệ thống Silo tháp sấy 500M3

Công ty cổ phần Bình Dương

Thi công hệ thống máy ép bã mỳ, băng tải tự động
Thi công hệ thống máy ép bã mỳ, băng tải tự động

Công ty cổ phần Bình Dương

Thi công hệ thống bồn dầu cá
Thi công hệ thống bồn dầu cá

Công ty cổ phần Bình Dương

Thi công bồn dầu ống khí
Thi công bồn dầu ống khí

Nhà máy điện Kraft Vina

Thi công băng tải tự động sên tải
Thi công băng tải tự động sên tải

Công ty cổ phần Bình Dương

Cân chỉnh máy sàng than nhiệ
Cân chỉnh máy sàng than nhiệ

Nhà máy điện Kraft Vina

Lắp đặt, bảo trì ống băng tải than
Lắp đặt, bảo trì ống băng tải than

Nhà máy điện Kraft Vina

Lắp đặt cân chỉnh hệ thống máy se sợi
Lắp đặt cân chỉnh hệ thống máy se sợi

Công ty Formosa

Thi công hệ thống tháp sấy 500M3
Thi công hệ thống tháp sấy 500M3

Công ty cổ phần ĐắkLắc

Lắp đặt thiết bị nặng
Lắp đặt thiết bị nặng

Nhà máy thép Fuco

  • Slider quảng cáo 9
  • Slider quảng cáo 8
  • Slider quảng cáo 7
  • Slider quảng cáo 6
  • Slider quảng cáo 5
  • Slider quảng cáo 4
  • Slider quảng cáo 3
  • Slider quảng cáo 2
  • Slider quảng cáo 1

© Copyright 2012 Nam Thịnh. Thiết kế web bởi SaasLead.Com